строителство на сгради

Колко важна може да бъде хидроизолацията на основи за сгради?

Предприеме ли се строителство на сграда първоначалната работа е свързана с изграждането на основите. Независимо от типа на предназначение съществена е ролята  по спазването на правилата за хидроизолация на основи. Няма никакво значение дали след направения почвен анализ има предпоставка за появата на подпочвени води и други влагообразуващи и разрушаващи сградите заплахи. Идеята е да се вземат всякакви превантивни мерки, които да осигурят стабилност ,сигурност и надеждност. Многоетажното строителство е предназначено както са живеене, така и за ползването на офиси и други. Не би било добре да се пропусне процеса по хидроизолацията на основите, което от своя страна да предизвика сериозна заплаха за здравето и живота на обитателите.

Много специалисти и архитекти дори формулират направата на  хидроизолация на основи като жизнено важна практика, която е определяща за всеки тип сгради и постройки. За да бъде дълги години експлоатирано построеното то задължение на изпълнителя е да спази предписанията по проект и да следва инструкциите, които са въведени за полагането на хидроизолация. А каква всъщност е ролята на хидроизолирането на основи  и защо е толкова решаващ детайл, който гарантира дори сигурността и стабилността на една сграда? Това е въпрос, който задават хората, които не са запознати с детайлите по изграждането на сгради от различен тип. Но всъщност преимуществата, които дава една хидроизолация никак не са малко. Представете си, че започнете да копаете дупка в суха почва, но колкото по-дълбока става дупката толкова повече влага усещате, а не  изключено на определена дълбочина да се появи и вода. Именно в това е основната причина да се полагат хидроизолиращи продукти в основите на сградите. По този начин всъщност се елиминира достигането на влага до строителните материали, които изискват минимална влажност за да могат да издържат на натоварването. Затова дори най-елементарното просмукване на влага може да играе роля за това да се предизвикат ерозивни процеси и това да започне да руши сградата от основите ѝ.хидроизолация на основи

Материалите, които се използват за хидроизолацията на основите задължително трябва да отговарят на високите критерии за гъвкавост, издръжливост и качество. Натиска, който земните почви непрекъснато осъществяват е предпоставка за пропускане на влага, ако не се подберат именно такива суровини, които да са съобразени с техническите данни и характеристики на почвата. При увеличен риск от наводнение на сградата се прави дрениране и се полагат хидроизолация на няколко пласта.  Безупречната хидроизолация на основи ще гарантира на хората живеещи в сградата пълно спокойствие. Освен при строителството имайте предвид, че може да се извърши и ремонт на основите, като отново се спазват технологични правила за ефективно изолиране на влагата.