строителни обекти

Специални бетонови смеси за изграждане на специфични строителни елементи

Едни от познатите специални бетони се делят на няколко вида – водоплътен бетон, викосокоякостен бетон и такъв с добиване на якост на седмия ден. Реализирането и приложението на тези бетонови смеси се характеризират със своята висока устойчивост. При водоплътния бетон например акцента е върху непропускливостта на вода. Съставките на този вид бетон са съобразени с това, че от него се изработват детайли, които са в непрекъснат досег с влага или вода. Ако не се използва такъв хидронеаблсорбиращ материал то е напълно естествено не след дълго да започнат разрушителни процеси. При изработването на фундаменти, басейни и всякакви подобни съоръжения, които са с пряко съприкосновение с вода,този специализиран строителен материал определено е задължителен с оглед да се гарантира водонепроницаемост в изградената конструкция.бетонови конструкции

Бетон от типа високоякостен е следваща специализиран вид, при който се търси свръх якост. С такъв тип строителен материал например се строят небостъргачи, жилищни и търговски сгради с голяма височина. Същия високоякостен бетон се прилага и при строителството на тунели и мостове ,при които натоварването наистина е много голямо. В характеристиките на тази смес се записват много високо ниво на трайност, мразоустойчивост, както и редица химически натоварвания. Резервоари за химически материали се изработват именно от такъв бетон поради това, че той е с минимални опции за разрушаване.

Бързината в строителните процеси са онези предпоставки, които провокират и създаването на якост на бетоновата смес до 7-мия ден.  За разлика от стандартния бетон, който зрее 28 дни при използването на третия вид специализиран строителен материал се търси максимална икономичност, бързина  и ефективност. Безспорните ползи от прилагането на са оптимизирането на строителните процеси, намаляването на разходите от използването на човеко труд както и строителна техника. Широко приложение намира този бетон при изграждането на шайби, колони, елементи за плочи, стени, подове и всякакви други настилки. Втвърдяването на бетона в рамките на 7 дни е инженерно постижение, което наистина намира много голямо приложение в съвременните строителни процеси.