контролен талон

Как и кога се възстановяват точки в контролния талон?

спазването на правилата за движение по пътищата е основен приоритет за Държавата. Това е начин да се намали войната по пътищата и освен това да се превъзпитат нередовните шофьори. Налагането на разнообразни административни и наказателни санкции до известна степен има положително действие, но все още сме свидетели на ежедневни нарушения, които наистина застрашават живота и здравето на участниците в движението. При придобиването на правоспособност водачите получават така наречения контролен талон. В този документ има определен брой точки,  които е добре да пазите като спазвате правилата, регламентирани в Закона за движение по пътищата. При нарушаването им подлежите на санкция, която в повечето случаи има не само парично измерение, но и се състои в отнемането на контролни точки от талона. Тъй като тези точки са в ограничен размер то тяхното намаляване и загубване може да доведе и до отнемане на вашата правоспособност. И тъй като Държавата няма интерес да не шофирате и да не изпълнявате ежедневните си потребности и нужди дава възможност на нарушилите правилника шофьори да възстановят част от своите контролни точки.възстановяване на точки

Ето в какво се състои този процес, кога и при какви условия може да бъде приложен. Самото възстановяване на точки е вид обучение, което се провежда от автошколите. Почти всички предлагат такава услуга, тя е тип платен курс, при който шофьорите отново преминават главните законови правила за безопасност на движението и спазването на регламентите в Закона.

По правило след като придобие шофьорска книжка всеки водач разполага с 39 контролни точки. Този талон е син на цвят, но за водачите, които не са имали нарушения и инциденти в своя стаж законодателя дава право да бъде сменен синия цвят на талона с оранжев. Това са така наречените златни талони и дават определени привилегии на водачите, които до този момент не са имали повод да предизвикат законодателя и контролните органи. Но да се върнем на възстановяването на контролните точки и това как може да бъде направено това. Когато драстично намалеят точките в талона на водача, предизвикани от отнемането им от контролиращите правилата за движение по пътищата органи на КАТ и полиция, той може да потърси автошкола, при която да премине курс за тяхното възстановяване. Естествено  е напълно логично да има определени изисквания, която да бъдат спазени за да може да се пристъпи към възстановяване. Ако броя на отнетите ви точни надвишава 13 то тогава имате основание да ги възстановите. Друго изискване е да нямате висящи и неплатени актове за наложени глоби. Ако имате такива то задължително трябва да ги покриете като задължение за да можете да преминете 6 часовия опреснителен курс. Водачите допускат грешки най вече в неспазването на пътната маркировка, знаците за ограничение на скоростта и други. Това определено са най-честите причини, поради които могат да бъдат отнети точките. Законодателя е особено критичен към нередовните водачи и е възможно за шофиране в нетрезво състояние и под влияние на наркотични вещества да бъде отнето свидетелството за правоуправление за неограничен срок от време. Борбата с убийците на пътя е ежедневна. Ставаме свидетели на това, че всеки ден има невинни жертви чиито живот бива отнет по най-нелепия начин. Затова един от методите да се наложи контрол и да се предизвика съвестта на безотговорните шофьори и чрез санкции. Отнемането на точки може в даден момент да приключи и с отнемане на шофьорската книжка. Това за водачи, чиито професии зависят от шофирането е равносилно да останат без работа. Затова възстановяването на точки е предпочитан метод. Обикновено българинът се поправя до известна степен едва когато му бръкнат в джоба. И след като веднъж е платил за възстановяване на точки следващия път шофьора ще си помисли дали отново ще наруши правилата за движение по пътищата.

Не е невъзможно и трудно да се спазват правилата за движение по пътищата. Въпрос на лична отговорност, самосъзнание и лични качества стои в основата на това да си наистина добър шофьор. Но понякога различните обстоятелства ни поставят в ситуации, в които неволно нарушаваме правилата за движение, което от своя страна води до отнемането на контролни точки от талона ни. Възстановяването им е задължително, когато точките драстично намаляват. За да не останете без нито една е важно да предприемете мерки. Това, което водачите трябва да знаят е, че минимум една точка трябва да има в контролния талон за да се запишат на опреснителен курс за възстановяване. Освен това друго съществено условие е това, че сома веднъж на дванадесет месеца можете да преминавате възстановяване на точки. Това е отново превенция срещу нарушителите, с които страната се стреми да предотврати безконтролното неспазване на правилата за движение по пътищата. Като се има предвид, че този курс не е от най-евтините то несъмнено шофьорите веднъж платили не само глоби, но и възстановяване на точки при следващото си пътуване ще са изключително внимателни за спазването на регламентираните правила.шофьори

Всяка професия си има своите положителни и отрицателни последици. Шофьорската професия наистина е леко неблагодарна, тъй като водачите все гонят срокове и настъпват газта за да стигнат навреме на посоченото място. Така не само нарушават закона, но и подлежат на санкции. Една от тях е отнемането на контролни точки в зависимост от сериозността на нарушението, което са извършили. И за да не останат без дори една точка, което от своя страна да доведе до отнемане и на шофьорската книжка е важно да се премине курс по възстановяване. Това обучение се състои в опресняване на правилата за движение по пътищата. Предимството тук е в това, че не се налага курсиста да бъде изпитван. Няма вътрешен или външен изпит.  Ролята на възстановяването на точките е да помогне на водачите да осъзнаят необходимостта от спазването на правилата за безопасно и отговорно шофиране. Лекциите се състоят от шест часа и се заплащат. За да не се налага да плащате за възстановяване спазвайте закона за движение по пътищата и безопасността, което ще гарантира пълен набор от контролни точки в талона ви.