дискова брана

Доказана ефективност с дисковите брани от MASS

12Дисковането и култивирането са процеси, които има много важно значение за земеделието. Ако нашите предци са използвали ръчни окопни средства (като мотики, лопати и други)  или основно са боравили с плугове и животинска тяга, то днес модерния фермер разполага с богат арсенал от средства, с които може да си позволи да извърши за кратък период няколко типа обработки. Най-ефективни за разбиването на по-големи буци пръст са дисковите брани MASS и доказателство за това е огромния интерес, който предизвиква този иновативен прикачен инвентар. Както всеки фермер знае след същинската дълбока оран един от най-големите проблеми е разбиването и раздробяването на пръста, особено ако става въпрос за ниска влажност на почвата. Необходимостта от съоръжение, което е достатъчно устойчиво и здраво за да се справи със засъхналата пръст действително е приоритет за бъдещите култури, които ще се отглеждат на полето. именно в това е и причината стопаните да търсят максимално качествена и ефективна възможност да се справят с разрохкването и подобряването на почвения слой.мини брани

Избора на брани зависи изцяло от това каква е общата площ, която ще бъде третирана. Една от основните причини да има специални предпочитания към браните на MASS се крие в тяхната висока производителност. Дисковете са изработени от здрава стомана и са окачени за рамата посредством пружини. Така се създава възможност дисковете да не се нараняват от коренища или пък камъни, които по някаква причина са попаднали на полето. А тази марка дискови брани определено са се утвърдили на нашия пазар и се ползват с много добро име сред земеделските стопани. Те се монтират лесно към теглещото превозно средство и нямат нужда от специални настройки за работа. Най-популярно е точковото свързване, с което са запознати всички стопани, които са боравили с прикачен инвентар. Важното при работата с дисковите брани е това, че трябва само да се зададе дълбочината. Разбира се, това зависи изцяло от вида на почвата и необходимостта от по-надеждно разрохкване.

Един много полезен процес, при който се използват браните и наторяването. С помощта на дисковите брани се осъществява равномерно разпръскване на торовата смес като по този начин не се третират само определени участъци а целия терен съобразно разходната норма на съответния тор или препарат. За фина обработка към дисковата брана може да се прикачи и грапа, която да направи терена максимално гладък и готов за оформяне на бразди. Няма никакво съмнение, че избора на трактор и прикачен инвентар имат решаваща роля за постигане на висока ефективност и производителност.