документи

Каква е ролята на патентния адвокат?

какво е патент? За какво или кого е приложим? Каква защита осигурява? Ако и вас ви вълнуват тези и подобни въпроси то е очевидно, че имате нужда от професионални услуги. Повече за тях можете да прочетете тук https://ipconsulting.bg/services/patent/. В днешната тема за да ви спестим време и усилия ще акцентираме върху основните детайли, които се отнасят до издаването на патент. Преди всичко е важно да осъзнаем какво именно представлява патента и за какво ни е необходим. В определението на този термин се включва удостоверяване на изключителното право на притежателя върху изобретено от него изделие, което е ново, има някакво нововъведение, ноу-хау или е промишлено приложимо, улесняващо работата в дадена сфера.

Как се получава патент за изобретение?

Не всеки, който е създал някакво изобретение би могъл да получи патент за него т.е – да заяви изключително право на собственост. Всъщност се касае за сложна процедура, която е съобразена с всички онези принципи, които се отнасят до проучване, експертиза, подаване на заявление и издаване на удостоверение за патент.

Стъпките, които следва да бъдат направени за да бъде изпълнено всяко условие за патентоване на изобретение са:

 • Запознаване с консултантските фирми, които предоставят различни услуги по отношение на представителство за издаване на патент;
 • Оформяне на заявка;
 • Предварително проучване и извършване на експертиза за това дали съответното изобретение вече не е било патентовано и защитено като собственост на някой друг;
 • Извършване на процедура по детайлно попълване на заявка, която е съобразена с възможността за представителство пред съответните институции;
 • Изготвяне на заявка в случай, че желаете да патентовате изобретението си в Европейското патентно ведомство;
 • Извършване на процесуална защита при нарушаване правата ви като единствен собственик на патента;
 • Поддържане на патента в съответните срокове и следене за изтичането му.

Това са услуги, които преди всичко могат да задоволят вашите интереси и принципи относно това да се подсигурят наистина качествени услуги и да бъдат оптимално защитени правата ви като притежател на конкретното изобретение и интелектуалната собственото върху него.

Защо е важно да получите патент?

изобретениеНакратко това е вид защита, която получавате за определен период от време. И за да не се облагодетелства неправомерно друго физическо или юридическо лице то това, което е важно да знаете е, че с предявяване на собственост вие си гарантирате:

 • Икономическа изгода от вашия труд;
 • Защита от неправомерни действия;
 • Реализирани облаги във ваш ущърб;
 • Нарушаване на правата ви като единствен собственик на труда ви.

Патента ви дава не малко права. Можете да сключвате договори с трети лица и фирми, които да осигурят оптимални условия за получаване на дивиденти, които са свързани с осигуряване на по-добри финансови постъпления. Разбира се за да е защитено правото ви е необходимо да бъде изготвен професионален договор, в който ясно са описани вашите права и задължения както и вашия партньор. Такъв договор е необходимо да се изготви от адвокат, който е наясно с естеството на процедурата по патентоване и защита.

Защо партньорство с IP Consulting?

Особеното при регистрирането на патент е това, че няма как да се справите сами с цялата процедура. Особено приоритетни се оказват именно онези неща, които са свързани с изготвяне на документи, които напълно покриват изискванията на Българското или Европейското патентно ведомство. Ето защо имате нужда от сериозен партньор, на който да поверите представителство с оглед на това да се гарантира, че няма да има нужда от корекции или други промени, които да направите що се отнася до подаването на заявка, обработка, спазване на срокове и други.

Партньорството с IP Consulting е особено полезно предвид компетентността на юристите, които работят в компанията. Възползвайте се от изгодните условия, които ви се предоставят и сигурна защита на вашия труд.