търговска марка

Какво е търговска марка и нужна ли е на бизнеса ви?

В някои бизнес сфери е особено важно да се идентифицирате с уникален знак или наименование. Става въпрос за регистрация на търговски марки, която е гарант за индивидуализъм на вашата дейност или бизнес проект. Разбира се не винаги е нужно да притежавате такъв идентификатор, но що се отнася до производството на даден уникален продукт или начин клиентите да ви разпознават и да ви откриват лесно е приоритетно да защитите търговска марка. Обикновено това се прилага с рекламна цел и е вид инвестиция, която в последствие може да окаже въздействие върху вашите продажби. Какво представлява търговската марка и как да защитите името или логото на компанията си ще споделим в днешната тема.

Понятие

Що се отнася до това да се даде определение за това какво представлява търговската марка и кои са причините да регистрирате такава е необходимо да отбележим, че се касае за знак, който идентифицира продукт или услуга с дадено име, графика, печат и друго. Като цяло търговската марка е вид послание, което отправяте към клиентите си с цел да бъде разпознат бизнеса ви. Накратко става въпрос за лесен начин да достигнете до голяма аудитория и при потенциален повторен интерес от страна на потребителите да бъдете лесно разпознаваеми.

Не е за пренебрегване особено в някои бизнес сфери това да се защити и регистрира дадена търговска марка. Това ще ви гарантира, че никой няма да се възползва от вече утвърденото ви име и да го използва за своя финансова облага. Можете да отдавате лиценза на други фирми, които да предлагат продуктите ви, но след като сте получили съответното заплащане за използването на търговската ви марка.

В най-общи линии регистрацията на търговската марка ще ви позволи да печелите повече. Ето ви основателна причина да се възползвате от тази възможност. Но разбира се не е достатъчно само желание. Имайте предвид, че процеса изисква предварителна подготовка като:

 • Попълване на формуляри;
 • Изготвяне на пакет от документи, които се представят в патентното ведомство;
 • Извършване на проверка, която да покаже, че не е заето съответното име или знак;
 • Други изисквания, на които фирмата ви трябва да отговаря.

С оглед на това да бъде улеснен процеса е необходимо да се доверите на счетоводна фирма, която да ви съдейства с попълването на изискуемата документация.

Изисквания

брандРазбира се, че преди всичко е важно да се направи проучване за това дали съответното име или знак вече не е заявен и защитен, патентован от друга компания. Затова ролята на счетоводната компанията, която ще наемете за регистрацията на търговска марка е ключова що се отнася до това да се вземат под внимание всеки един етап от процеса, който стартира именно с проучване за това дали имате право да заявявате интерес към съответното име или знак.

Има изисквания за отличителност на всяка една търговска марка. Тя не бива да се идентифицира с друга аналогична, подобна или алтернативна. Трябва да притежава:

 • Уникални елементи;
 • Името да е неповторимо;
 • Да не се отъждествява или да не наподобява друга марка;
 • Да няма чужди скриптове и други.

Протича един процес на проучване, който е особено важен за това да се избегне:

 • Заблуда на клиента;
 • „Кражба“ на вече регистрирана такава търговска марка;
 • Да се избере такъв знак, който се отъждествява с някакъв герб, публични институции или международни организации.

Ролята на счетоводителите е да извършат такова предварително проучване, благодарение на което да се гарантира, че имате право за регистрация на търговска марка.

Какво включва процедурата?

Както вече споменахме самия процес по регистрация стартира с така наречено проучване или експертиза, при която се извършва проверка дали имате основание да регистрирате съответния знак или име. Имайте предвид, че в някои случаи самото проучване може да продължи между 6 и 7 месеца, а не е изключено да се стигне и до 18 месеца особено в случаите, когато предприемачите искат да избегнат тарифиране от външна услуга, която да използват.

След като се установи, че самото име е свободно се преминава към:

 • Подаване на заявка;
 • Извършване на корекции в случай, че има предписание за такива;
 • Формална експертиза;
 • Подаване на възражение, ако имате такива;
 • Извършване на материална експертиза;
 • Опозиции, ако има други заинтересовани лица;
 • Публикуване на заявката;
 • Решение за регистрация;
 • Издаване на свидетелство.

Характерно за защитата на вашиязнак или име е, че са с валидност от 10 години, което е показателно, че трябва да следите за изтичане на срока за да можете да подновите свидетелството си.

Има възможност за заявяване на мониторинг, който е за автоматизирано наблюдение. Това е стратегическа мярка, съобразно която можете да разчитате на уведомяване, че друг иска да регистрира същата или подобна. На практика това ви дава възможност за подадете опозиция в предвидения срок и така да защитите бизнеса си. Намалявате до минимум риска от използваното от вас име или знак да премине в друга фирма, която наготово да го приложи и използва са лични финансови облаги.