гражданска отговорност

Защо полицата Гражданска отговорност има задължителен характер?

Гражданската отговорност на автомобилистите е задължителна застраховка, която придружава всяко едно превозно средство, движещо се на територията на страната. Такава полица всъщност е необходимо и при пътуване в чужбина, така че е напълно основателно да бъде предвидена и избра на застрахователна компания, в която да се сключи съответния договор. Обхвата на полицата гражданска отговорност както акцентирахме е насочен към двуколесни, леки, тежкотоварни автомобили, строителна и земеделска техника, ремаркета и полуремаркета, каравани и всякакви други видове прикачен инвентар. Имайки предвид това, че това е застраховка, която се сключва в полза на трети лица то е естествено изброените превозни средства да бъдат задължително застраховани с такъв вид едногодишна полица.застраховка за автомобил

Всяко от дружествата, предоставящи застраховки у нас имат възможността да предложат сключването на полица Гражданска отговорност. В зависимост от това за какъв тип превозно средство ще е предназначена, обичайния район на използване, както и това дали обичайния водач има предишни нарушения и инциденти са от факторите, които определят застрахователната платима премия. Обикновено за стандартен автомобил до 1600 м3 премията възлиза между 250 – 300 лева, което е сериозна сума за едно четиричленно домакинство. На годишна база сумата не е толкова голяма, но ако трябва да се плаща наведнъж доста от собствениците на такъв вид леки автомобили биха имали затруднения. Затова се предоставя една друга опция, от която доста водачи се възползват, а именно плащането на премията на вноски. На две или четири вноски всеки желаещ разсрочено плащане на полицата гражданска отговорност може да го направи. Някои от компаниите предоставят тази опция и оскъпяват застраховката с лихви, но други като Булстрад ценят парите ви и дори да плащате на вноски то това няма да промени крайната цена на гражданската ви отговорност.

Задължителния характер на полицата Гражданска отговорност означава, че при липсата на такава водачите подлежат на санкции. А такива са отнемане на правото да шофира за определен период от време, сваляне на номерата на превозното средство, както и налагане на парична санкция. Тези строги мерки са част от превенцията и стимулирането на самодисциплина на водачите. Важно е всеки да носи своята отговорност за бездействия или действия по време на използване на превозното средство. затова се вземат и доста по – сериозни мерки, които са свързани с определянето на тарифите, които се плащат за полицата гражданска отговорност. За недобросъвестните водачи цените са значително по-високи, тъй като при тях се увеличава риска от настъпване на пътни инциденти и плащане на обезщетения от страна на застрахователното дружество. Съвестните и отговорни шофьори пък са стимулирани с различни бонуси и доста по-изгодни тарифи.