висококачествени плугове

За ролята на плуговете в земеделския бранш

В основата на ефективното земеделие стоят машините и съоръженията, които фермерите използват при обработката на земята. При съвременните агротехнически мероприятие се използват най-често трактор, който играя ролята на теглеща сила и също така подходящ за стопанството прикачен инвентар. На практика именно заложените в производствения план култури са тези, които определят вида на мероприятията, тяхната честота и ефективност. Затова инвентара, който стопаните използват и в който инвестират е съобразен изцяло с това какви са типичните обработки, които следва да извършат през съответния период. Има обаче машини и съоръжения, без които е немислимо да се създаде една наистина добра следа за семената, разсада или трайните насаждения. Такъв инвентар са плуговете и поради това прави впечатление, че независимо от вида на стопанството, площите, които се обработват както и качествените характеристики на самата почва то в базата на фермера задължително присъстват плугове.здрави плугове

Плугът безспорно е инвентар,без  който през годините земеделските стопани нямаше да успеят да постигнат такава ефективност и да развият сектора в положителна посока. Независимо от разполагаемия бюджет фермерите няма как да извършат основните обработки по обогатяване на почвата, нейното аериране и подобряване на химичния ѝ състав. Плуговете могат да поемат доста голямо натоварване и в зависимост от дълбочината на която могат да проникнат в почвата лопатите биват и няколко вида. Вариантите за дълбока оран имат за цел да намалят ерозията и да отстранят плевелната растителност директно чрез отстраняване дори на кореновата им система. Затова плуговете са наистина изключително ценен инвентар, който спомага за развитието на сектора в правилна посока, рентабилни са и в зависимост от размера и ширината на тялото могат наистина да намалят до голяма степен производствените разходи.

Действията, които се извършват с плуговете е известна като оран. А самата оран се счита за основното агротехническо мероприятие, което има за цел да аерира, да отстрани плевелите, да разпръсне и разнесе торовете, препаратите и други подобрители, както и да спомогне за намаляването на ерозията, с която стопаните се борят. Едни от най-предпочитаните то българските земеделски стопани  са плугове от MASS.bg – здравина, гаранция, издръжливост. Това е инвентар, с който успеха ви е гарантиран, а инвестицията напълно оправдана. В зависимост от нуждите, параметрите и спецификите  на вашето стопанство MASS предлагат плугове тип навесен, чизели, обръщателен, дискови брани. Доврете се на традициите и иновациите в сектора и изберете плугове, които максимално ще задоволят нуждите ви по отношение на ефективно, рентабилно и правилно използване, както и дълъг период на експлоатация.